Кирилица за X Windows

(само визуализация)
Първо да си изясниме какво сме си поставили за цел и какво сме направили:)

Шрифтове за X, колкото искаш. Кирилишки шрифтове - по-ограничено, ама има също. Истината е обаче, че 95% от всички тия шрифтове, които са за Win 1251, всъщност са на две фирми - Cronix (некаква руска фирма) и на Adobe.

И така какво искаме:

  1. Кирилицата да е Win 1251, съвместима с Windows
  2. Кирилицата да работи с Netscape, включително когато в уеб страницата пише '...encoding: Windows-1251...'
  3. Кирилицата да работи при необходимост с някой "по-тежки" X приложения като RTF текстови редактори и др.

Какви са проблемите:

  1. Да си намериме шрифтове Win 1251 - не е проблем, има доста сайтове които предлагат шрифтове. Тука можете да източите два (Adobe/Times/1251 и Adobe/Courier/1251).
  2. Шрифтовете да се инсталират - не е проблем. Шрифтовете се разкомпресират/копират в директория "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/[cyr_dir]/" (или съответната:). Добавяте пътя до фонт-директорията в XF86Config: 'FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/[cyr_dir]/"'
  3. Създаваме файла 'fonts.dir' (с командата 'mkfontdir', като текущата директория е тази с фонтовете)
  4. Пускаме/рестартираме X
  5. Може да пробваме новоинсталираните шрифтове с всяко "по-тежко" X приложение, или с 'xfontsel' (гледалка за шрифтове). Netscape не работи.
  6. Подкарване на Netscape: След дълго и напоително бъркане/разбъркване/размесване и т.н. автора установи, че това е невъзможно (или поне доста трудно). В един руски сайт обаче прочетох, че когато Netscape не познава текущия 'char_set', той показва 'iso8859-1'. Извод: да направиме кирилишкия шрифт - латински!!! Това съм го направил и можете да източите fonts.dir. Шрифтовете са наречени Машина и Филибе. Фирмата е моята - MAD_Soft, естествено истинската фирма е Adobe.
  7. Ако искате двете групи шрифтове да работят едновременно, просто ги инсталирайте два пъти (втория с моя fonts.dir)

Приятно броузване!!!

(Download fonts)

 
© 1997 - 1999
Nikolay Mihaylov Mihaylov