Сравнение между Windows 95, Windows NT и Linux


Черта Linux WinNT 4.0 Server Win 95 (98)
Необходима платформа за "качествена" (1) работа (без графичен интерфейс): 80386 DX 33MHz 16 MB RAM, 500 MB HDD Графичния интерфейс е атрибут на Windows и без него е невъзможна "качествената" работа (дори и при Win 95)
Необходима платформа за "качествена" работа (с графичен интерфейс): 80486 DX 4 100MHz 16 MB RAM, 500 MB HDD 80586 133MHz 32 MB RAM, 1 GB HDD 80486 DX 4 100MHz 16 MB RAM, 500 MB HDD
Други, не PC-съвместими платформи Поддържат се също: 8088, 80286, Alpha, Sun Spark, Power PC, Apple Mac, Arm, Atary/Amiga и мн.мн.др. Поддържат се също: Alpha и Power PC (Microsoft спря поддръжката при версия 4.0) Не се поддържат други платформи
Базовoва част на OS * * *
Режим "конзола" * НЕ (2) *
Графичен интерфейс * * *
Telnet * допълнително допълнително
Web Server * * допълнително (&)
FTP Server * * допълнително (&)
E_Mail (SMTP и POP3) * допълнително допълнително (&)
Инструменти за разработчика * допълнително (&)
RDBMS (Бази Данни) * допълнително (&) допълнително (&)
Обща цена (USD) около $25 - $100 или безплатно, в зависимост от дистрибуцията $4636 $??? (3)


Базирано на статия на Maggie Biggs
(Computer Currents Magazine, 510/527-0333, www.currents.net)