Сравнение на Linux дистрибуциите


Версия Caldera 1.0 Caldera OpenLinux Debian RedHat 3.0 RedHat 4.0 SlackWare 3.5
Платформа Минимално
(CPU, RAM, HDD)
386, 8, 85 386, 4, 40 386, 4, 40 386, 8, 40 386, 8, 40 386, 4, ?
Платформа Препоръчително
(CPU, RAM, HDD)
486, 16, 500 486, 16, 200 486, 8, 850 486, 16, 200 486, 16, 300 486, 8, 200
Възможност за oбновяване ? не да да да да
Формат на дистрибутива rpm RPM deb rpm RPM tgz
Сорс кодове да да да да да да
Стартираща дискета да да не да да да
Дискети за инсталация 1 ? 6 0 1 2
Инсталация с CDROM да да да да да да
Инсталация с дискети не не да да да да
Инсталация с FTP ? не не да да да
Инсталация с HDD да да да да да да
Източници CDROM CDROM CDROM, FTP CDROM, FTP CDROM, FTP CDROM, FTP
Ръководство по инсталация да да на CD да да не
Друга литература не не да да да не
Цена USD 99 59 25/Free 49.95/Free 49.95/Free 39.99/Free
Безплатен "първи CD" не не да да да да
Ядро
(Естествено е, че то може да се подмени абсолютно винаги)
1.2.13 2.0.25 2.0.27 2.0.18 2.0.18 2.0.34

По материали на: Линукс-Чайник
Данни: Jan.1997 г.