Кирилица 1251 за Linux!!!

 
При всички операционни системи програмите за кирилизация винаги се се деляли на две главни части:
  • Програми за кирилизиране на стандартния изход (или монитора:) - чрез тях може да се визуалицира (гледа:) кирилица
  • Програми за кирилизиране на стандартния вход (или клавиатурата:) - чрез тях може да се въвежда (пише:) кирилица

При Linux тези проблеми са решени, но се използува кирилицата MIK. Тя е стандарт за българска кирилица под DOS и UNIX системи.

С появата на Windows (най-скапаната операционна система:) се появи кирилицата Win 1251, cp1251 или само 1251. По късно тая кирилица от българска стана международна и се използува навсякъде в Internet. (Някой смятат, че 1251 кирилицата е дело на Microsoft...)

Предлаганата "кирилизация" поддържа 1251 и фонетична клавиатурна подретба. В режим на конзола. НЕ РАБОТИ ПОД X терминална емулация!!! В най-скоро време от тази страница ще можете да "свалите" и българска локализация.

Начин на употреба:

$ setfont 1251
$ loadkeys  1251

Двата файла трябва да се намират в текущата директория или в:

/usr/lib/kbd/keytables/
/usr/lib/kbd/consolefonts/

Дотук ние вече кирилизирахме нашата конзола, обаче както сте забелязали (или не:) трябва да накараме Linux-а да приема 8 битови кодове (т.е. да приема кирилицата, което всъщност въобще не е необходимо за повечето случаи). За целта е приложен и трети файл ".inputrc". Копирайте този файл в home_directory-ята си, като не забравяйте да го преименувате (не сме сложили точката заради web сървъра). След релогин, Вие ще имате вече 100% пълна кирилизация под Linux конзолата.

Ако обаче си смените кернела с 2.2.9++ (както може би сте направили), се появява нов проблем, който е свързан с конзолата. За това е направен последния файл cyr_set. Той е shell script, който зарежда шрифта и изпраща необходимите контролни символи на конзолата.

(1251.fnt) Font
(1251.map) Keyboard driver map
(inputrc) Keyboard driver configuration file
(cyr_set) Font loader
 
© 1997 - 1999
Nikolay Mihaylov Mihaylov