Банкиране с частичен резерв

...или...
защо банките обикновено имат над 50% печалба

За да разберем какво е банкиране с частичен резерв (fractional reserve banking), трябва първо да разберем с какво се занимават банките и как са се появили.

В днешно време, банките, както и повечето "нормални" фирми, се занимават с какво ли не. Продават например травел чекове или винетки :)

Банките, ако ги разглеждаме като банки, трябва да се занимават само със съхранението на парите на клиентите си, и даване на заеми. Друга област е обмяната на валута и преводите на пари.

Нека разгледаме как са се появили банките:

Думата банка произлиза от думата маса или чин. Първите "банки" са били златарите. Тъй като те са работили с голямо количество злато, са имали "сейфове" или "каси" с необходимата охрана и т.н.

Златарите осъзнали, че могат да предложат на хората да съхраняват тяхното злато (пари), срещу някаква "скромна сума". По същата причина, някои от съвременните банки събират такса за поддръжка на банкова сметка.

Срещу златото, хората получавали разписка за съхраненото количество злато. Тъй като разписката често била "на преносителя", хората започнали да разменят разписките. Златото се съхранявало при златаря, и само малка част от хората изисквали изплащането на разписките. Така се появили първите книжни пари (златни сертификати).

Скоро някои алчни златари осъзнали, че само около 10% от златото се изисквало, и решили да започнат да дават злато на заем (кредит), за което взимали лихва. За да могат да дадат повече злато на заем, златарите спряли да взимат пари за съхранение, и започнали да изплащат ниска лихва на всеки който е остави златото си на съхранение (депозит).

Ако направим проста сметка, срещу 10 грама депозирано злато, златаря е можел да даде 10 грама злато. Ако приемем, че лихвата за депозит е 5% / година, а лихвата за заем е 10% / година, сметката става следната.

Печалбата на златаря е 0.50 грама. Забележете, че златарят не дава собствено злато на заем, т.е. печалбата е безкрайно голяма, т.к. няма вложено злато от страна на златаря.

Но окото на алчността е бездънно. Златарите скоро решили да раздават на заем не самото злато, а разписка за него, която може да се размени за злато. Отново само 10% от разписките били разменяни за злато.

Ако отново направим проста сметка, срещу 10 грама депозирано злато, златарят е можел да даде 10 x 10 = 100 грама злато!!! Това е повече от количеството злато, което златарят има, но златарят дава разписка без покритие, и от златото най-вероятно е можело да бъде потърсено само около 10%. Така, златарят "създава" злато от нищото. Ако приемем, че лихвата за депозит е 5% / година, а лихвата за заем е 10% / година, сметката става следната.

100-те грама злато, които златарят получава, най-вероятно са се получавали отново в разписки, така че печалбата е "само" 9.50 грама!!! Тази печалба отново е безкрайно голяма, т.к. няма вложено злато от страна на златаря.

Тази система с разписки обаче, има един голям недостатък. Тъй като има голям брой "раздадени" разписки без покритие, златарят може да осребри (озлати :) само 10% от разписките. Ако 10% от разписките бъдат осребрени, и някой поиска да осребри разписка, той не би могъл да направи това, в следствие на което "мълвата", че златарят не може да осребри разписките се разпространява и стойността на разписките спада до нула. Този процес се нарича bank run.

Съвременните банки работят по подобен, но леко различен начин, за да избегнат последния недостатък.

След 1960-1970 година, почти няма валута която е гарантирана със злато или сребро. Тези валути се наричат fiat currency. Щатският долар е една от последните валути която е можела да бъде разменена за злато.


Срещу тази банкнота, до 1924 година, е можело да се получи злато (златна монета),
с тегло и цена, съответствуваща на 100 лева.

Съвременните банки винаги членуват в организация, която има Централна банка. Много често в тази организация членуват абсолютно всички банки в дадена държава, и Централната банка е Национална банка. Така е в България, където Централната банка е БНБ. Така е в САЩ, където централната банка е Федералния резерв. Не е така обаче в Еврозоната на Европейския съюз, където Централната банка е една за цялата Еврозона - ECB (Европейската централна банка).

Банковата система с Централна банка се нарича банкова система с частичен резерв (fractional reserve banking).

Да разгледаме как действа системата с Централна банка.

Когато човек открие депозит, банката взима парите му, и изплаща лихва. 10% от парите от депозита обаче, банката депозира в Централната банка под формата на гаранция или осигуровка. При изтичане / закриване на депозита, банката взима тези 10% гаранция от Централната банка.

Когато банката отпусне кредит на някой свой клиент, банката отново депозира 10% от своите собствени пари в Централната банка. Т.е. банката например отпуска 100 лв. заем и депозира (още) 10 лв. в Централната банка.

Нека сега направим сметка какво печели банката ако отпусне кредит с пари депозирани от друг клиент. Нека приемем, че лихвата за депозит е 4% / година, а лихвата за кредит е 14% / година, а периода на кредита е 1 година.

  1. Клиент А депозира 1000 лв.
  2. Банката отпуска кредит на Клиент Б от 1000 лв. Банката депозира още 10% в Централната банка.
  3. След 1 година, Клиент Б връща на банката 1000 лв. + 140 лв. лихва. Банката изтегля гаранцията от 100 лв. от Централната банка.
  4. Банката изплаща депозита на Клиент А, заедно със полагаемата му лихва - 1000 лв. + 40 лв. лихва. Банката изтегля гаранцията от 100 лв. от Централната Банка.

При всички описани транзакции банката използува само 200 лв. собствен капитал.

Печалбата на банката е 140 - 40 = 100 лв.

Така показахме че банката има 50% печалба. Банката разбира се събира и други такси, но те нямат връзка с Централната банка.

Някои икономисти обаче, разглеждат парите депозирани в Централната банка, като замразени пари, които не са част от разходите на банката. Пресметната по този начин, печалбата е доста повече и е приблизително 100% печалба.

Какво обаче би се получило, ако хората депозирали пари внезапно решат да изтеглят парите си? В този случай, парите в банката свършват, но от Централната банка "докарват" пари, и ситуацията бива "спасена". Тъй като гаранционният депозит е 10%, това значи, че само 10% от банките в съответната държава (организация на банки) могат да бъдат "спасени". След това, Централната Банка остава също без пари, следва фалит не на една, а на много банки. Технически точно това се случи в България през деветдесетте години на миналия век.


Тази банкнота не беше обезпечена със злато,
и в следствие на bank run (а не инфлация!!!),
банкнотата загуби стойността си,
и в момента струва само 0.10 лв (BGN).

Както се разбира от статията, банкирането с частичен резерв се извършва на ръба на закона, и ако някой друг, не банка реши да започне подобен бизнес, то той ще бъде обявен за престъпник, ще бъде осъден и пратен в затвора :).


Bank run-а в България, доведе до фалит на
доста от банките, но също и до печатането на
банкноти със стойности като тази.

Нека накрая да разгледаме един реален жилищен кредит, за да видим колко реално се плаща на банката при отпускане на реален ипотечен кредит от 40'000 EUR, за 25 години, с лихва 9.50 %. Ще приемем че кредитът започва да тече на 01.01.2007.

Внимателен поглед показва след 25 години вноски по 349.48 EUR / месечно, през ноември 2031 година, лихвата платена върху заема е 64'842.37 EUR - с 50% повече от самия заем, а жилището е платено на цена 2.5 пъти по-висока от нормалната.

Този пример е пресметнат със калкулатор предназначен за заеми в САЩ, така че може да има разминаване с кредитите отпускани в България.


(c) 27.MAR.2007, Nikolay Mihaylov
nmmm@nmmm.nu

Месец Плащане
на заема
Плащане
на лихви
Тотал
Jan 2007 32.81 316.67 39 967.19
Feb 2007 33.07 316.41 39 934.11
Mar 2007 33.33 316.15 39 900.78
Apr 2007 33.60 315.88 39 867.18
May 2007 33.86 315.62 39 833.31
Jun 2007 34.13 315.35 39 799.18
Jul 2007 34.40 315.08 39 764.78
Aug 2007 34.68 314.80 39 730.10
Sep 2007 34.95 314.53 39 695.15
Oct 2007 35.23 314.25 39 659.93
Nov 2007 35.51 313.97 39 624.42
Dec 2007 35.79 313.69 39 588.63
Jan 2008 36.07 313.41 39 552.56
Feb 2008 36.36 313.12 39 516.21
Mar 2008 36.64 312.84 39 479.57
Apr 2008 36.93 312.55 39 442.63
May 2008 37.23 312.25 39 405.41
Jun 2008 37.52 311.96 39 367.89
Jul 2008 37.82 311.66 39 330.07
Aug 2008 38.12 311.36 39 291.95
Sep 2008 38.42 311.06 39 253.53
Oct 2008 38.72 310.76 39 214.81
Nov 2008 39.03 310.45 39 175.78
Dec 2008 39.34 310.14 39 136.44
Jan 2009 39.65 309.83 39 096.79
Feb 2009 39.96 309.52 39 056.83
Mar 2009 40.28 309.20 39 016.55
Apr 2009 40.60 308.88 38 975.95
May 2009 40.92 308.56 38 935.03
Jun 2009 41.24 308.24 38 893.78
Jul 2009 41.57 307.91 38 852.21
Aug 2009 41.90 307.58 38 810.31
Sep 2009 42.23 307.25 38 768.08
Oct 2009 42.57 306.91 38 725.52
Nov 2009 42.90 306.58 38 682.61
Dec 2009 43.24 306.24 38 639.37
Jan 2010 43.58 305.90 38 595.79
Feb 2010 43.93 305.55 38 551.86
Mar 2010 44.28 305.20 38 507.58
Apr 2010 44.63 304.85 38 462.95
May 2010 44.98 304.50 38 417.97
Jun 2010 45.34 304.14 38 372.63
Jul 2010 45.70 303.78 38 326.93
Aug 2010 46.06 303.42 38 280.87
Sep 2010 46.42 303.06 38 234.45
Oct 2010 46.79 302.69 38 187.66
Nov 2010 47.16 302.32 38 140.50
Dec 2010 47.53 301.95 38 092.97
Jan 2011 47.91 301.57 38 045.05
Feb 2011 48.29 301.19 37 996.76
Mar 2011 48.67 300.81 37 948.09
Apr 2011 49.06 300.42 37 899.03
May 2011 49.45 300.03 37 849.59
Jun 2011 49.84 299.64 37 799.75
Jul 2011 50.23 299.25 37 749.52
Aug 2011 50.63 298.85 37 698.89
Sep 2011 51.03 298.45 37 647.86
Oct 2011 51.43 298.05 37 596.42
Nov 2011 51.84 297.64 37 544.58
Dec 2011 52.25 297.23 37 492.33
Jan 2012 52.67 296.81 37 439.67
Feb 2012 53.08 296.40 37 386.58
Mar 2012 53.50 295.98 37 333.08
Apr 2012 53.93 295.55 37 279.15
May 2012 54.35 295.13 37 224.80
Jun 2012 54.78 294.70 37 170.02
Jul 2012 55.22 294.26 37 114.80
Aug 2012 55.65 293.83 37 059.14
Sep 2012 56.10 293.38 37 003.05
Oct 2012 56.54 292.94 36 946.51
Nov 2012 56.99 292.49 36 889.52
Dec 2012 57.44 292.04 36 832.09
Jan 2013 57.89 291.59 36 774.19
Feb 2013 58.35 291.13 36 715.84
Mar 2013 58.81 290.67 36 657.03
Apr 2013 59.28 290.20 36 597.75
May 2013 59.75 289.73 36 538.00
Jun 2013 60.22 289.26 36 477.78
Jul 2013 60.70 288.78 36 417.08
Aug 2013 61.18 288.30 36 355.91
Sep 2013 61.66 287.82 36 294.24
Oct 2013 62.15 287.33 36 232.09
Nov 2013 62.64 286.84 36 169.45
Dec 2013 63.14 286.34 36 106.31
Jan 2014 63.64 285.84 36 042.67
Feb 2014 64.14 285.34 35 978.53
Mar 2014 64.65 284.83 35 913.88
Apr 2014 65.16 284.32 35 848.72
May 2014 65.68 283.80 35 783.04
Jun 2014 66.20 283.28 35 716.84
Jul 2014 66.72 282.76 35 650.12
Aug 2014 67.25 282.23 35 582.87
Sep 2014 67.78 281.70 35 515.09
Oct 2014 68.32 281.16 35 446.77
Nov 2014 68.86 280.62 35 377.91
Dec 2014 69.40 280.08 35 308.51
Jan 2015 69.95 279.53 35 238.55
Feb 2015 70.51 278.97 35 168.05
Mar 2015 71.07 278.41 35 096.98
Apr 2015 71.63 277.85 35 025.35
May 2015 72.20 277.28 34 953.15
Jun 2015 72.77 276.71 34 880.39
Jul 2015 73.34 276.14 34 807.04
Aug 2015 73.92 275.56 34 733.12
Sep 2015 74.51 274.97 34 658.61
Oct 2015 75.10 274.38 34 583.51
Nov 2015 75.69 273.79 34 507.82
Dec 2015 76.29 273.19 34 431.52
Jan 2016 76.90 272.58 34 354.63
Feb 2016 77.51 271.97 34 277.12
Mar 2016 78.12 271.36 34 199.00
Apr 2016 78.74 270.74 34 120.26
May 2016 79.36 270.12 34 040.90
Jun 2016 79.99 269.49 33 960.91
Jul 2016 80.62 268.86 33 880.29
Aug 2016 81.26 268.22 33 799.03
Sep 2016 81.90 267.58 33 717.12
Oct 2016 82.55 266.93 33 634.57
Nov 2016 83.21 266.27 33 551.36
Dec 2016 83.87 265.61 33 467.50
Jan 2017 84.53 264.95 33 382.97
Feb 2017 85.20 264.28 33 297.77
Mar 2017 85.87 263.61 33 211.90
Apr 2017 86.55 262.93 33 125.35
May 2017 87.24 262.24 33 038.11
Jun 2017 87.93 261.55 32 950.18
Jul 2017 88.62 260.86 32 861.56
Aug 2017 89.33 260.15 32 772.23
Sep 2017 90.03 259.45 32 682.20
Oct 2017 90.75 258.73 32 591.45
Nov 2017 91.46 258.02 32 499.99
Dec 2017 92.19 257.29 32 407.80
Jan 2018 92.92 256.56 32 314.88
Feb 2018 93.65 255.83 32 221.23
Mar 2018 94.40 255.08 32 126.83
Apr 2018 95.14 254.34 32 031.69
May 2018 95.90 253.58 31 935.79
Jun 2018 96.65 252.83 31 839.14
Jul 2018 97.42 252.06 31 741.72
Aug 2018 98.19 251.29 31 643.53
Sep 2018 98.97 250.51 31 544.56
Oct 2018 99.75 249.73 31 444.81
Nov 2018 100.54 248.94 31 344.26
Dec 2018 101.34 248.14 31 242.93
Jan 2019 102.14 247.34 31 140.79
Feb 2019 102.95 246.53 31 037.84
Mar 2019 103.76 245.72 30 934.07
Apr 2019 104.59 244.89 30 829.49
May 2019 105.41 244.07 30 724.07
Jun 2019 106.25 243.23 30 617.83
Jul 2019 107.09 242.39 30 510.74
Aug 2019 107.94 241.54 30 402.80
Sep 2019 108.79 240.69 30 294.01
Oct 2019 109.65 239.83 30 184.36
Nov 2019 110.52 238.96 30 073.84
Dec 2019 111.40 238.08 29 962.44
Jan 2020 112.28 237.20 29 850.16
Feb 2020 113.17 236.31 29 737.00
Mar 2020 114.06 235.42 29 622.94
Apr 2020 114.97 234.51 29 507.97
May 2020 115.88 233.60 29 392.10
Jun 2020 116.79 232.69 29 275.30
Jul 2020 117.72 231.76 29 157.59
Aug 2020 118.65 230.83 29 038.94
Sep 2020 119.59 229.89 28 919.35
Oct 2020 120.54 228.94 28 798.81
Nov 2020 121.49 227.99 28 677.32
Dec 2020 122.45 227.03 28 554.87
Jan 2021 123.42 226.06 28 431.45
Feb 2021 124.40 225.08 28 307.05
Mar 2021 125.38 224.10 28 181.67
Apr 2021 126.38 223.10 28 055.30
May 2021 127.38 222.10 27 927.92
Jun 2021 128.38 221.10 27 799.54
Jul 2021 129.40 220.08 27 670.14
Aug 2021 130.42 219.06 27 539.71
Sep 2021 131.46 218.02 27 408.25
Oct 2021 132.50 216.98 27 275.76
Nov 2021 133.55 215.93 27 142.21
Dec 2021 134.60 214.88 27 007.61
Jan 2022 135.67 213.81 26 871.94
Feb 2022 136.74 212.74 26 735.19
Mar 2022 137.83 211.65 26 597.37
Apr 2022 138.92 210.56 26 458.45
May 2022 140.02 209.46 26 318.43
Jun 2022 141.13 208.35 26 177.31
Jul 2022 142.24 207.24 26 035.06
Aug 2022 143.37 206.11 25 891.69
Sep 2022 144.50 204.98 25 747.19
Oct 2022 145.65 203.83 25 601.54
Nov 2022 146.80 202.68 25 454.74
Dec 2022 147.96 201.52 25 306.78
Jan 2023 149.13 200.35 25 157.64
Feb 2023 150.32 199.16 25 007.33
Mar 2023 151.51 197.97 24 855.82
Apr 2023 152.70 196.78 24 703.12
May 2023 153.91 195.57 24 549.20
Jun 2023 155.13 194.35 24 394.07
Jul 2023 156.36 193.12 24 237.71
Aug 2023 157.60 191.88 24 080.11
Sep 2023 158.85 190.63 23 921.27
Oct 2023 160.10 189.38 23 761.16
Nov 2023 161.37 188.11 23 599.79
Dec 2023 162.65 186.83 23 437.14
Jan 2024 163.94 185.54 23 273.21
Feb 2024 165.23 184.25 23 107.97
Mar 2024 166.54 182.94 22 941.43
Apr 2024 167.86 181.62 22 773.57
May 2024 169.19 180.29 22 604.38
Jun 2024 170.53 178.95 22 433.85
Jul 2024 171.88 177.60 22 261.98
Aug 2024 173.24 176.24 22 088.74
Sep 2024 174.61 174.87 21 914.13
Oct 2024 175.99 173.49 21 738.13
Nov 2024 177.39 172.09 21 560.75
Dec 2024 178.79 170.69 21 381.95
Jan 2025 180.21 169.27 21 201.75
Feb 2025 181.63 167.85 21 020.12
Mar 2025 183.07 166.41 20 837.05
Apr 2025 184.52 164.96 20 652.53
May 2025 185.98 163.50 20 466.54
Jun 2025 187.45 162.03 20 279.09
Jul 2025 188.94 160.54 20 090.15
Aug 2025 190.43 159.05 19 899.72
Sep 2025 191.94 157.54 19 707.78
Oct 2025 193.46 156.02 19 514.32
Nov 2025 194.99 154.49 19 319.33
Dec 2025 196.54 152.94 19 122.79
Jan 2026 198.09 151.39 18 924.70
Feb 2026 199.66 149.82 18 725.04
Mar 2026 201.24 148.24 18 523.80
Apr 2026 202.83 146.65 18 320.97
May 2026 204.44 145.04 18 116.53
Jun 2026 206.06 143.42 17 910.47
Jul 2026 207.69 141.79 17 702.78
Aug 2026 209.33 140.15 17 493.45
Sep 2026 210.99 138.49 17 282.46
Oct 2026 212.66 136.82 17 069.80
Nov 2026 214.34 135.14 16 855.46
Dec 2026 216.04 133.44 16 639.42
Jan 2027 217.75 131.73 16 421.66
Feb 2027 219.48 130.00 16 202.19
Mar 2027 221.21 128.27 15 980.98
Apr 2027 222.96 126.52 15 758.01
May 2027 224.73 124.75 15 533.28
Jun 2027 226.51 122.97 15 306.78
Jul 2027 228.30 121.18 15 078.47
Aug 2027 230.11 119.37 14 848.36
Sep 2027 231.93 117.55 14 616.43
Oct 2027 233.77 115.71 14 382.67
Nov 2027 235.62 113.86 14 147.05
Dec 2027 237.48 112.00 13 909.57
Jan 2028 239.36 110.12 13 670.21
Feb 2028 241.26 108.22 13 428.95
Mar 2028 243.17 106.31 13 185.78
Apr 2028 245.09 104.39 12 940.69
May 2028 247.03 102.45 12 693.66
Jun 2028 248.99 100.49 12 444.67
Jul 2028 250.96 98.52 12 193.71
Aug 2028 252.95 96.53 11 940.76
Sep 2028 254.95 94.53 11 685.81
Oct 2028 256.97 92.51 11 428.84
Nov 2028 259.00 90.48 11 169.84
Dec 2028 261.05 88.43 10 908.79
Jan 2029 263.12 86.36 10 645.67
Feb 2029 265.20 84.28 10 380.47
Mar 2029 267.30 82.18 10 113.17
Apr 2029 269.42 80.06 9 843.75
May 2029 271.55 77.93 9 572.20
Jun 2029 273.70 75.78 9 298.50
Jul 2029 275.87 73.61 9 022.63
Aug 2029 278.05 71.43 8 744.58
Sep 2029 280.25 69.23 8 464.33
Oct 2029 282.47 67.01 8 181.86
Nov 2029 284.71 64.77 7 897.15
Dec 2029 286.96 62.52 7 610.19
Jan 2030 289.23 60.25 7 320.96
Feb 2030 291.52 57.96 7 029.44
Mar 2030 293.83 55.65 6 735.61
Apr 2030 296.16 53.32 6 439.45
May 2030 298.50 50.98 6 140.95
Jun 2030 300.86 48.62 5 840.09
Jul 2030 303.25 46.23 5 536.84
Aug 2030 305.65 43.83 5 231.19
Sep 2030 308.07 41.41 4 923.13
Oct 2030 310.51 38.97 4 612.62
Nov 2030 312.96 36.52 4 299.66
Dec 2030 315.44 34.04 3 984.22
Jan 2031 317.94 31.54 3 666.28
Feb 2031 320.46 29.02 3 345.82
Mar 2031 322.99 26.49 3 022.83
Apr 2031 325.55 23.93 2 697.28
May 2031 328.13 21.35 2 369.16
Jun 2031 330.72 18.76 2 038.43
Jul 2031 333.34 16.14 1 705.09
Aug 2031 335.98 13.50 1 369.11
Sep 2031 338.64 10.84 1 030.47
Oct 2031 341.32 8.16 689.14
Nov 2031 344.02 5.46 345.12